Update accommodatie

Op de ALV van 4 juli 2018 ontstond er een levendige discussie over de toekomst van ons tennispark. De aanwezige leden hebben het Bestuur gevraagd om de plannen voor renovatie van het park verder uit te werken. Daarbij zijn er twee opties:

1. Vernieuwing van het park met renovatie van het bestaande clubgebouw.
2. Vernieuwing van het park met een nieuw clubgebouw.

Wat is er sindsdien gebeurd?
Op 20 augustus is er door het Bestuur een Commissie aangesteld met leden die willen meedenken over en meewerken aan de plannen. Deze leden beschikken over heel wat verschillende expertises. Van ervaring in de bouw tot financiën en van kennis van sportfaciliteiten tot verduurzaming.
Deze Commissie heeft als taak om onafhankelijk van het Bestuur beide alternatieven uit te werken. Hierbij is kwaliteit en draagvlak belangrijker dan snelheid.
Tijdens de commissievergadering van 20 augustus is Hennie Zweerink unaniem gekozen tot voorzitter van die Commissie. Niet vanwege zijn kennis van bouwzaken, maar vanwege zijn ervaring in het aansturen van projecten. Hij zal de Commissie leiden en zorgen dat alle betrokkenen hun taken uitvoeren.

Verschillende werkgroepen
Om effectief te kunnen werken, is de Commissie verdeeld in vijf werkgroepen. Hieronder volgt een overzicht van de werkgroepen, de leden en hun taken.

Sportvelden & ondergrond
Leden: Onno Beijers, Gerrit de Voer, Sandra Wijnveen, Mark de Jonge, Henk Klein Hesselink, Jerry Renskers, Ruben Houwer, Sander Jentink en Inge Bolster.
Taak: Onderzoeken welke ondergrond voor onze vereniging het meest geschikt is. Zij letten hierbij o.a. op kosten, onderhoud, levensduur, ervaringen verenigingen in Achterhoek en Twente, wel/niet geschikt voor hal, belasting spieren. Het onderzoek vindt plaats in direct overleg met de KNLTB en gemeente.

Verduurzaming
Leden: Franklin Vlam, Joop Freriks.
Taak: Onderzoek op welke wijze het park in beide alternatieven zo duurzaam mogelijk kan worden gemaakt.

Bouw & installatie
Leden: Tom Post, Gerrit Oonk, Frits Nab.
Taak: Een Programma van Eisen opstellen, waaraan de renovatie en nieuwbouw moeten voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die de KNLTB hanteert voor tennisparken. Verder dient de werkgroep externe partijen te selecteren en aan te sturen om tot gedegen plannen en ontwerpen te komen.

Inrichting
Leden: Femke Groot Zevert, Annoesjka Hemink.
Taken: Kijken waar de huidige inrichting van kantine en kleedkamers kan en moet worden verbeterd. Deze eisen worden gedeeld met de werkgroep Bouw & Inrichting die ze opneemt in het Programma van Eisen.

Financiën
Leden: Rob Damkot, Bennie Onnink.
Taken: Het expliciet maken van alle kosten in de huidige situatie om een goede financiële vergelijking mogelijk te maken met de nieuwe situatie. Daarnaast onderzoeken wat de meest gunstige financieringsmogelijkheden voor de nieuwe plannen zijn.

Hoe verder?
Achter de schermen wordt er veel werk verzet door de commissieleden. Maar om goed uitgewerkte plannen te kunnen presenteren, moet er nog veel meer werk worden verzet.

We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden. Mochten er vragen zijn of willen jullie een bijdrage leveren, laat het mij weten.

Namens de Commissie,
Hennie Zweerink (h.zweerink@upcmail.nl)