Jos Doppen

Jos Doppen

ledenadministratie@wtctennis.nl Eerste aanspreekpunt zaken aangaande de ledenadministratie. Registratie en beheer lidmaatschappen. Wijzigingen betreffende o.a. adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.

Learn more Learn more
Winneke Lobeek

Winneke Lobeek

secretaris@wtctennis.nl De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn: Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie. Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van...

Learn more Learn more

Ruud Schreur

penningmeester@wtctennis.nl De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn: Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen. Doen en ontvangen van betalingen. Bijhouden van kas- en bankboek. Maken van het...

Learn more Learn more
Gerrit de Voer

Gerrit de Voer

Gerrit de Voer en Koos van Eck vertegenwoordigen de Parkcommissie. Contact via:  g.devoer@gmail.com of koos@vaneckinterim.nl Eerste aanspreekpunt zaken aangaande o.a. onderhoud van ons park.  

Learn more Learn more