Winneke Lobeek

secretaris@wtctennis.nl

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:
  • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
  • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
  • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist.
  • Bijhouden van de ledenlijst. Dit is binnen onze vereniging gedelegeerd aan Jos Doppen.