penningmeester@wtctennis.nl

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:
  • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
  • Doen en ontvangen van betalingen.
  • Bijhouden van kas- en bankboek.
  • Maken van het financieel jaarverslag.
  • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.