Tennisvrienden,

Wintercompetitie 2019-2020 onder constructie!!

———————————————————————————-

Bij deze wordt u allen geïnformeerd over de WTC Wintercompetitie 2018-2019.
UITSLAGEN EN EINDSTANDEN

Winterhal

Voor deze editie hebben zich 14 teams aangemeld, waaronder 3 nieuwe: Double Shots, Keurslager Klarenaar en Squadra Giovanile (jeugdteam WTC). Allen dank voor uw aanmelding!

Dit heeft geresulteerd in twee poules: Poule 1 met zes teams en Poule 2 met acht teams.
Poule 1 speelt een volledige poule met daarna finalewedstrijden (6 wedstrijden), Poule 2 speelt een volledige poule met 7 wedstrijden, waarbij de stand na 7 wedstrijden ook meteen de eindstand is. Poule 2 speelt 1 extra datum ten opzichte van de oorspronkelijk aangekondigde schema: 6 januari. Hoewel eerder een ander schema voor 7 wedstrijden werd aangekondigd, blijkt deze optie de meest praktische, onder meer omdat anders uitgeweken moet worden naar een weekend in de voorjaarsvakantie.

We hebben getracht zoveel mogelijk rekening te houden met aangegeven wensen en een zoveel mogelijk ‘gespreid schema’, al is niet voor iedereen het ‘optimale schema’ weggelegd.
Gezien het schema blijven de speelblokken 10-12 uur, 12-14 uur, 14-16 uur en 16-18 uur; met 1 wedstrijd in het laatste blokje) intact.

De kosten voor deelname bedragen, zoals bekend, € 155.- per team. De nota ontvangt u later.

Deze info bevat:

1. Een lijst van deelnemende teams
2. Een wedstrijdreglement
3. Competitie-indeling en speeldata 

1. Lijst van deelnemende teams (alfabetisch) en contactpersoon:

BonsenReuling

Koen Gerritsen, 06 22 54 44 17, k.gerritsen@bonsenreuling.nl

Camping Vreehorst

Jenny Nijenhuis, 06 10 33 20 50, njenny.jn@gmail.com

De Muur

Onno Beijers, 06 48 34 66 37, onnobeijers@gmail.com

Double Shots

Danielle Kramp, tel. 06 22 72 85 43, dkramp@upcmail.nl

Huiskamp Carrosseriefabriek

Willi Legters, 06 55 12 71 87, info@huiskamp.com 

Keurslager Klarenaar

Carla Kobessen, 06 30 91 80 42, spannetjes@kpnmail.nl

Los Ballos

Raimond Baks, 06 22 13 84 86, raimondbaks@gmail.com

Sodeju

Janna Dirks, 06 27 28 42 41, jannadirks@hotmail.com

Squadra Giovanile,

Wim Wassink, 06 21 88 24 74, wimwassink@me.com

Station AlexSander Doetinchem

Hub Peeters, 06 33 82 20 68, hmg54hmg@gmail.com

TGI

Rob Damkot, r.damkot@kpnmail.nl, 06 51 05 44 38

TTL Sonderen

Wouter Sonderen, 06 53 95 16 03, wouter@sonderendental.com 

Vitamee/Van Eck Interim

Koos van Eck, 06 42 17 10 20, koos@vaneckinterim.nl

WTC Bestuur

Sander Stortelers, 06 53 18 23 52, info@atpensioenman.nl 

2. Het wedstrijdreglement

Art.1 De stichting Winteraccommodatie W.T.C. laat de WTC Wintercompetitie spelen op haar overdekte kunstgrasbanen aan de Jaspersweg 1A te Winterswijk. Er wordt gespeeld op de geplande zondagen zoals opgenomen in het wedstrijdschema. U wordt verzocht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Art.2 De competitie wordt per wedstrijd op 2 banen gespeeld. Elke wedstrijd duurt 2 uur. Elke partij duurt maximaal 1 uur. Een partij bestaat uit 2 verkorte sets, tot 5 games. Er wordt geen derde set gespeeld. Bij gelijke game stand op het moment van afbreken wordt maximaal nog 1 punt gespeeld. Bij de stand 4-4 volgt een beslissende tiebreak (tot 7; 2 punten verschil). De bedoeling van deze afwijkende regel is om 1 partij binnen het uur uit te spelen, inclusief het inspelen. De partijen beginnen om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur precies. Om het uur gaat er een zoemer en kunnen de volgende partijen beginnen. De partij wordt na een uur afgebroken zoals omschreven in artikel 4.

Art. 3 Een wedstrijd bestaat uit 4 partijen. Een herendubbel, een damesdubbel en twee mixed dubbels.

Art. 4 Hoe breekt men een partij af? Bij ongelijke game stand moet bij de zoemer direct gestopt worden en heeft het team met de meeste games in de set, de set gewonnen. Bij gelijke game stand wordt maximaal nog 1 punt gemaakt.

Voorbeeld:      3-3 en 0-15                 uitslag 3-4

3-3 en 0-0                   nog 1 punt spelen       uitslag 3-4 of 4-3

4-3 en 0-40                 uitslag 4-3

tiebreak                      games 4-4, tiebreak 4-4, nog 1 punt spelen

uitslag 5-4 of 4-5. Bij ongelijke stand in de tiebreak bijv. 2-1 of 2-3, uitslag 5-4 of 4-5.

Art.5 De ranglijst wordt opgemaakt volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. voor zover niet anders dan door de stichting Winteraccommodatie W.T.C. is bepaald. Elke gewonnen set is 1 wedstrijdpunt. Aan het eind van de competitie tellen we het totaal aantal gewonnen sets per team. Het team met de meeste punten (gewonnen sets) is poulewinnaar. Een team dat al haar wedstrijden wint, is automatisch poulewinnaar ongeacht het aantal behaalde wedstrijdpunten. Eindigen teams gelijk dan telt het onderling resultaat voor de volgorde van de eindstand. Is deze wedstrijd gelijk geëindigd dan is het gamesaldo bepalend. Is dat gelijk dan is het team dat in alle wedstrijden de meeste games heeft behaald de winnaar. Elke nieuwe speelzondag zullen de uitslagen en de standen in de kantine van de tennishal worden gepubliceerd of kunnen bekeken worden op www.wtctennis.nl.

Art. 6. Ballen worden beschikbaar gesteld door de stichting Winteraccommodatie W.T.C. Het wedstrijdformulier ligt klaar in de kantine. Na afloop van de wedstrijden dient men het ingevulde wedstrijdformulier en de ballen in te leveren in de kantine bij een van de organisatoren.

Art. 8 Uitstel van het spelen van wedstrijden kan niet worden verleend. Bij onvolledige opkomst gaan de punten (games 5-0/5-0 en sets 2-0) van de niet-gespeelde wedstrijden naar het volledig aanwezige team. Bij wegblijven worden alle punten gegeven aan het volledig aanwezige team.

Art. 9 In het belang van de competitie kan de stichting Winteraccommodatie W.T.C. incidenteel afwijken van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het competitiereglement van de K.N.L.T.B. Bij geschillen doet de competitieleider uitspraak, welke bindend is. Hiertegen kan geen beroep worden aangetekend.                                                         

3. Competitie-indeling en data

 

Poule 1:                                        Poule 2:

A.  WTC Bestuur                            S. Los Ballos
B. Keurslager Klarenaar              T. TTL Sonderen
C. Sodeju                                        U. Squadra Giovanile
D. De Muur                                    V. Double Shots
E. Vitamee/Van Eck Interim        W. Station AlexSander
F. BonsenReuling                         X. Huiskamp Carrosseriefabriek
………………………………………………..Y. TGI
………………………………………………..Z. Camping Vreehorst                          

 Bij de poule-indeling heeft elk team een letter gekregen (poule 1 A t/m F; poule 2 S t/m Z). De indeling van de competitie is dan ook in corresponderende letters aangegeven.

           

datum            tijd                              poule  wedstrijd        poule  wedstrijd

                                                                       baan 1-2                     baan 3-4

 

04-11-2018     10.00-12.00 uur          2          S-T                   2          U-V

04-11-2018     12.00-14.00 uur          1          D-F                  2          Y-Z

04-11-2018     14.00-16.00 uur          1          B-E                  1          A-C

04-11-2018     16.00-18.00 uur          2          W-X        

 

25-11-2018     10.00-12.00 uur          1          E-F                   1          C-D

25-11-2018     12.00-14.00 uur          1          A-B                  2          U-S

25-11-2018     14.00-16.00 uur          2          T-V                  2          X-Z

25-11-2018     16.00-18.00 uur          2          W-Y

 

16-12-2018     10.00-12.00 uur          2          T-U                  2          X-Y

16-12-2018     12.00-14.00 uur          2          S-V                  1          B-F

16-12-2018     14.00-16.00 uur          1          A-D                  2          W-Z

16-12-2018     16.00-18.00 uur          1          E-C

 

Extra datum poule 2:

 

06-01-2019     10.00-12.00 uur         2          T-Z                  2          U-X

06-01-2019     12.00-14.00 uur         2          V-W                2          S-Y

20-01-2019     10.00-12.00 uur          1          B-D                  1          A-E

20-01-2019     12.00-14.00 uur          1          F-C                  2          S-Z

20-01-2019     14.00-16.00 uur          2          V-X                  2          U-W

20-01-2019     16.00-18.00 uur          2          T-Y

10-02-2019     10.00-12.00 uur          2          U-Z                  2          V-Y

10-02-2019     12.00-14.00 uur          2          S-X                   2          T-W

10-02-2019     14.00-16.00 uur          1          A-F                  1          D-E

10-02-2019     16.00-18.00 uur          1          B-C

10-03-2019     10.00-12.00 uur          1          nr. 5-nr 6*      2          S-W

10-03-2019     12.00-14.00 uur          1          nr. 3-nr. 4*     2          U-Y

10-03-2019     14.00-16.00 uur          2          V-Z                  2          T-X

10-03-2019     16.00-18.00 uur          1          nr. 1-nr. 2*

(* = de stand na de eerste vijf wedstrijden. De nrs 1 en 2 van de poule spelen de finale, de nrs 3 en 4 spelen voor de derde plaats en de nrs 5 en 6 strijden voor de vijfde plaats).

Aansluitend aan de laatste wedstrijd op 10 maart zal de prijsuitreiking zijn.

Veel tennisplezier en succes!

NOOT (voor de ‘Winterswijkse’ teams):

Zoals jullie weten, runnen we horeca/bar met vrijwilligers. Om niet alle werkzaamheden op dezelfde schouders te laten terechtkomen en te veel een beroep te doen op de vaste krachten, zouden we het op prijs stellen als er vanuit de teams de helpende hand kan worden toegestoken. Het is niet de bedoeling daarvoor een hele dag op te offeren, maar de assistentie onder te verdelen in twee delen, bijvoorbeeld van 9.30 tot 14.00 uur en van 14.00 uur tot einde middag. Al zijn kortere periodes uiteraard ook welkom. Wil je een handje meehelpen? Laat het even weten, zodat we een klein schemaatje kunnen maken. Alvast hartelijk dank, ook namens het horecateam Annoesjka en Femke!

Wedstrijdleiding: Onno Beijers (06 48 34 66 37) en Franklin Vlam (06 20 97 44 35).