WTC Wintercompetitie 2019-2020
     >>>>>Uitslagen en standen!!<<<<<

Bij deze wordt u allen geïnformeerd over de WTC Wintercompetitie 2019-2020.

Voor deze editie hebben zich 16 teams aangemeld, waaronder 3 nieuwe: KWWW, 60’s-Up en Kroese Wevers, waarbij de laatste na een jaar afwezigheid zijn comeback maakt.

Dit heeft, met het oog op het meest geschikte speelschema, geresulteerd in twee poules met acht teams. Kroese Wevers is daarbij meteen ingestroomd in poule 1 en om het achttal te completeren, is een versterkte promotie toegepast. Naast Double Shots is nu ook Camping Vreehorst (vorig jaar met glans tweede in poule 2) ‘mee gepromoveerd’. Een mooie uitdaging voor dit team!

Beide poules spelen een volledige poule met 7 wedstrijden, waarbij de stand na 7 wedstrijden ook meteen de eindstand is. Dit jaar dus geen finalewedstrijden!

Door de grootte van de poules zijn de 7 speeldata: 3 en 24 november, 15 december (2019), 5 en 26 januari, 16 februari en 8 maart (2020). Alle speelblokken (10-12 uur, 12-14 uur, 14-16 uur en 16-18 uur) zullen daarmee volledig bezet zijn.

We hebben getracht zoveel mogelijk rekening te houden met aangegeven wensen en een zoveel mogelijk ‘gespreid schema’, al is niet voor iedereen het ‘optimale schema’ weggelegd.

De kosten voor deelname bedragen, zoals bekend, € 155.- per team. De nota ontvangt u later.

Deze info bevat:
1. Een lijst van deelnemende teams
2. Een wedstrijdreglement
3. Competitie-indeling en speeldata 

1. Lijst van deelnemende teams (alfabetisch) en contactpersoon:

BonsenReuling
Koen Gerritsen, 06 22 54 44 17, k.gerritsen@bonsenreuling.nl

Camping Vreehorst
Jenny Nijenhuis, 06 10 33 20 50, njenny.jn@gmail.com 

De Muur
Onno Beijers, 06 48 34 66 37, onnobeijers@gmail.com 

KWWW
Carolien Lichtenberg, 06 19 70 42 77, carolienlichtenberg@gmail.com 

Double Shots
Daniëlle Kramp, tel. 06 22 72 85 43, dkramp@upcmail.nl

Keurslager Klarenaar
Carla Kobessen, 06 30 91 80 42, ckobessen@gmail.com 

KroeseWevers
Jos Bongers, tel. 06 55853670, jos.bongers@kroesewevers.nl 

Los Ballos
Raimond Baks, 06 22 13 84 86, raimondbaks@gmail.com

60’s-Up
Anja Jolink, tel. 06 36317354, anja.jolink1956@gmail.com 

Sodeju
Janna Dirks, 06 27 28 42 41, jannadirks@hotmail.com 

Squadra Giovanile
Wim Wassink, 06 21 88 24 74, wimwassink@me.com 

Station AlexSander Doetinchem
Hub Peeters, 06 33 82 20 68, hmg54hmg@gmail.com 

TGI
Rob Damkot, robdamkot@upcmail.nl, 06 51 05 44 38 

TTL Sonderen
Wouter Sonderen, 06 53 95 16 03, wouter@sonderendental.com 

Vitamee/Van Eck Interim
Koos van Eck, 06 42 17 10 20, koos@vaneckinterim.nl

WTC Bestuur
Sander Stortelers, 06 53 18 23 52, info@atpensioenman.nl

2. Het wedstrijdreglement 

Art.1 De stichting Winteraccommodatie W.T.C. laat de WTC Wintercompetitie spelen op haar overdekte kunstgrasbanen aan de Jaspersweg 1A te Winterswijk. Er wordt gespeeld op de geplande zondagen zoals opgenomen in het wedstrijdschema. U wordt verzocht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Art.2 De competitie wordt per wedstrijd op 2 banen gespeeld. Elke wedstrijd duurt 2 uur. Elke partij duurt maximaal 1 uur. Een partij bestaat uit 2 verkorte sets, tot 5 games. Er wordt geen derde set gespeeld. Bij gelijke game stand op het moment van afbreken wordt maximaal nog 1 punt gespeeld. Bij de stand 4-4 volgt een beslissende tiebreak (tot 7; 2 punten verschil). De bedoeling van deze afwijkende regel is om 1 partij binnen het uur uit te spelen, inclusief het inspelen. De partijen beginnen om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur precies. Om het uur gaat er een zoemer en kunnen de volgende partijen beginnen. De partij wordt na een uur afgebroken zoals omschreven in artikel 4.

Art. 3 Een wedstrijd bestaat uit 4 partijen. Een herendubbel, een damesdubbel en twee mixed dubbels.

Art. 4 Hoe breekt men een partij af? Bij ongelijke game stand moet bij de zoemer direct gestopt worden en heeft het team met de meeste games in de set, de set gewonnen. Bij gelijke game stand wordt maximaal nog 1 punt gemaakt.

Voorbeeld:
3-3 en 0-15  uitslag 3-4

3-3 en 0-0   nog 1 punt spelen   uitslag 3-4 of 4-3

4-3 en 0-40  uitslag 4-3

tiebreak  games 4-4, tiebreak 4-4, nog 1 punt spelen

uitslag 5-4 of 4-5. Bij ongelijke stand in de tiebreak bijv. 2-1 of 2-3, uitslag 5-4 of 4-5.

Art.5 De ranglijst wordt opgemaakt volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. voor zover niet anders dan door de stichting Winteraccommodatie W.T.C. is bepaald. Elke gewonnen set is 1 wedstrijdpunt. Aan het eind van de competitie tellen we het totaalaantal gewonnen sets per team. Het team met de meeste punten (gewonnen sets) is poulewinnaar. Een team dat al haar wedstrijden wint, is automatisch poulewinnaar ongeacht het aantal behaalde wedstrijdpunten. Eindigen teams gelijk dan telt het onderling resultaat voor de volgorde van de eindstand. Is deze wedstrijd gelijk geëindigd dan is het gamesaldo bepalend. Is dat gelijk dan is het team dat in alle wedstrijden de meeste games heeft behaald de winnaar. Elke nieuwe speelzondag zullen de uitslagen en de standen in de kantine van de tennishal worden gepubliceerd of kunnen bekeken worden op www.wtctennis.nl.

Art. 6. Ballen worden beschikbaar gesteld door de stichting Winteraccommodatie W.T.C. Het wedstrijdformulier ligt klaar in de kantine. Na afloop van de wedstrijden dient men het ingevulde wedstrijdformulier en de ballen in te leveren in de kantine bij een van de organisatoren.

Art. 8 Uitstel van het spelen van wedstrijden kan niet worden verleend. Bij onvolledige opkomst gaan de punten (games 5-0/5-0 en sets 2-0) van de niet-gespeelde wedstrijden naar het volledig aanwezige team. Bij wegblijven worden alle punten gegeven aan het volledig aanwezige team.

Art. 9 In het belang van de competitie kan de stichting Winteraccommodatie W.T.C. incidenteel afwijken van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het competitiereglement van de K.N.L.T.B. Bij geschillen doet de competitieleider uitspraak, welke bindend is. Hiertegen kan geen beroep worden aangetekend.

3. Competitie-indeling en data

Poule 1
A. Sodeju
B. Double Shots
C. De Muur
D. Kroese Wevers
E. Keurslager Klarenaar
F. Camping Vreehorst
G. Vitamee/Van Eck Interim
H. BonsenReuling

Poule 2
S. 60’s-Up
T. Station AlexSander
U. TGI
V. Squadra Giovanile
W. TTL Sonderen
X. WTC Bestuur
Y. Los Ballos
Z. KWWW

Bij de poule-indeling heeft elk team een letter gekregen (poule 1 A t/m H; poule 2 S t/m Z). De indeling van de competitie is dan ook in corresponderende letters aangegeven.       

datum               tijd                                    baan    wedstrijd         baan              wedstrijd                                                                                  

03-11-2019      10.00-12.00 uur           1/2       G-H                     3/4       C-D

03-11-2019      12.00-14.00 uur           1/2       E-F                      3/4       A-B

03-11-2019      14.00-16.00 uur           1/2       Y-Z                      3/4       U-V

03-11-2019      16.00-18.00 uur           1/2       W-X                    3/4       S-T

 

24-11-2019      10.00-12.00 uur           1/2       T-V                      3/4       X-Z

24-11-2019      12.00-14.00 uur           1/2       W-Y                    3/4       U-S

24-11-2019      14.00-16.00 uur           1/2       B-D                     3/4       F-H

24-11-2019      16.00-18.00 uur           1/2       E-G                     3/4       A-C

 

15-12-2019      10.00-12.00 uur           1/2       B-C                      3/4       F-G

15-12-2019      12.00-14.00 uur           1/2       A-D                     3/4       E-H

15-12-2019      14.00-16.00 uur           1/2       T-U                     3/4       X-Y

15-12-2019      16.00-18.00 uur           1/2       S-V                      3/4       W-Z

 

05-01-2020      10.00-12.00 uur           1/2       T-Z                      3/4       U-X

05-01-2020      12.00-14.00 uur           1/2       V-W                    3/4       S-Y

05-01-2020      14.00-16.00 uur           1/2       D-E                     3/4       A-G

05-01-2020      16.00-18.00 uur           1/2       B-H                     3/4       C-F

 

26-01-2020      10.00-12.00 uur           1/2       D-F                      3/4       A-H

26-01-2020      12.00-14.00 uur           1/2       B-G                     3/4       C-E

26-01-2020      14.00-16.00 uur           1/2       V-X                     3/4       S-Z

26-01-2020      16.00-18.00 uur           1/2       T-Y                      3/4       U-W

 

16-02-2020      10.00-12.00 uur           1/2       U-Z                     3/4       D-G

16-02-2020      12.00-14.00 uur           1/2       S-X                      3/4       T-W

16-02-2020      14.00-16.00 uur           1/2       C-H                     3/4       V-Y

16-02-2020      16.00-18.00 uur           1/2       A-F                      3/4       B-E

 

08-03-2020      10.00-12.00 uur           1/2       A-E                     3/4       S-W

08-03-2020      12.00-14.00 uur           1/2       C-G                     3/4       U-Y

08-03-2020      14.00-16.00 uur           1/2       B-F                      3/4       T-X

08-03-2020      16.00-18.00 uur           1/2       D-H                     3/4       V-Z

Aansluitend van de laatste wedstrijd op 8 maart is de prijsuitreiking.

Veel tennisplezier en succes!

 

NOOT (voor de ‘Winterswijkse’ teams):

Zoals jullie weten, runnen we horeca/bar met vrijwilligers. Om niet alle werkzaamheden op dezelfde schouders te laten terechtkomen en te veel een beroep te doen op de vaste krachten, zouden we het op prijs stellen als er vanuit de teams de helpende hand kan worden toegestoken. Het gemakkelijkst is rond de tijden dat je team speelt.

Alvast hartelijk dank, ook namens het horecateam Annoesjka en Mieke!

Wedstrijdleiding: Onno Beijers (06 48 34 66 37) en Franklin Vlam (06 20 97 44 35).