Najaarscompetitie 2021

De najaarscompetitie (KNLTB Competitie 2021), wordt net als andere jaren gehouden
in september, oktober en november.
Meer informatie hierover kun je vinden op deze pagina.

Voor nadere informatie/inlichtingen:
Mail:     najaarscompetitie@wtctennis.nl
Tel:      06-36296028

Rest ons jullie een sportief, succesvol en vooral gezonde competitie te wensen!
Met sportieve groet,

De Commissie Najaarscompetitie (KNLTB Competitie 2021)
Gerrit Oonk

 

Informatie competitie