Renovatie park

Jullie zijn vast benieuwd naar de vorderingen van de renovatieplannen. Hierbij een kort overzicht.

Het clubgebouw
De tekeningen voor de verbouwing zijn uitgewerkt. Er is een vooroverleg geweest met Welstand en op basis van die input zijn er nog kleine aanpassingen aan de achtergevel gedaan. De details zijn ingevuld. Er komt toch nog heel wat kijken bij zo’n verbouwing, maar deze week worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. En als het een beetje meezit wordt de bouwaanvraag deze week nog ingediend.

Het park
Er wordt druk gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Ook de gemeente is druk met de uitwerking. Zij heeft opdracht gegeven voor het schrijven van een bestek. In het bestek worden de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden gedetailleerd beschreven. Dit is nodig voordat bedrijven ingeschakeld kunnen worden voor de uitvoering.

Er wordt ook nog gepast en gemeten. Want… we willen nu eenmaal veel op een beperkte ruimte. Op basis daarvan zijn er ook nog kleine aanpassingen gedaan. De gemeente heeft ook haar ideeën over onder andere de aanpassing van de toegang en het parkeerterrein. Maar de aanpassingen zijn op detailniveau. Het plan op hoofdlijnen, zoals gepresenteerd aan de ALV, staat nog steeds en aan de uitvoering wordt gewerkt. En het gerucht dat de gemeente het hele plan weer overhoop zou willen halen is dan ook pertinent onjuist.

Momenteel kunnen we helaas niet tennissen, maar we kijken uit naar betere tijden. We krijgen een prachtig park waar we met veel plezier onze geliefde tennissport kunnen beoefenen.

Indeling kantine