Nieuw bestuur WTC

Op de ALV van 6 april jl is het nieuwe bestuur van WTC gekozen, bij deze stellen wij jullie graag voor aan onze nieuwe bestuursleden.
Op de foto van links naar rechts: Dominique Rootinck (Penningmeester), Rob Damkot (Voorzitter), Sandra Wijnveen-Damkot (Bestuurslid: Jeugd), Winneke Lobeek (Secretaris), Marcel Teunissen (Bestuurslid: PR & Media), Daniël Stapelbroek (Bestuurslid: ICT & gegevens), Feike Averdonk (Bestuurslid: Horeca).