Lidmaatschap op maat

Het lidmaatschap met bijbehorende kosten van WTC kent diverse varianten. Hieronder volgt de uitleg. Met het lidmaatschap kunt u zowel tennissen als padellen. Voor nieuwe leden geldt echter een padelbeperking. Nieuwe leden kunnen alleen padellen tijdens daluren. Dit is door de week tot 18:00 uur en in de weekenden alle uren. Het lidmaatschap kan hierbij worden aangegaan tegen reguliere tarieven.
Heeft u nog nadere vragen, stuur dan een e-mail naar: secretaris@wtctennis.nl.
Het reguliere lidmaatschap van WTC c.q. bijdrage aan Stichting Accommodatie WTC loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 januari van een nieuw jaar te gebeuren, te richten aan het secretariaat.

Kosten lidmaatschap
Het lidmaatschap van de WTC is zeer voordelig. Zo tennissen senioren al voor iets meer dan €3,- per week!
– Seniorleden (vanaf 22 jr.) € 160,-
– Junioren (12 t/m 21 jr.) € 83,-
– Pupillen (t/m 11 jr.) € 46,-

Zomerlidmaatschap
Als vele andere sporten stilliggen, kan er bij de WTC volop worden gesport. In de maanden juli en augustus kan er voor € 30,- onbeperkt worden getennist!

Losse baanhuur
Voor mensen van buiten Winterswijk die eenmalig een balletje willen slaan met een lid van de WTC, kent de WTC de mogelijkheid van het introduceren. Voor deze groep personen is het mogelijk om voor € 7,50 per persoon te tennissen.
Voorts kent de WTC ook de losse baanverhuur aan toeristen. Zij betalen € 20,- voor een baan per uur.

Voor vragen betreft baanhuur kunt u terecht bij stichting@wtctennis.nl of neemt u contact op met 06-51054438. Beide hierboven genoemde vormen zijn bedoeld voor eenmalig (of enkele malen) gebruik. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling deze opties structureel te gebruiken.

Hieronder vindt u de diverse lidmaatschappen. (zie hier voor een algemeen aanmeldformulier)
De formulieren compleet ingevuld kunt u inleveren in het clubhuis aan de bar, in de brievenbus deponeren ( Jaspersweg 1A) of e-mailen naar ledenadministratie@wtctennis.nl
Een recente pasfoto kunt u digitaal aanleveren bij ledenadministratie@wtctennis.nl

Lidmaatschap

Senioren (Vanaf 22 jaar)
160jaar
Senioren moeten ouder zijn dan 22 jaar vanaf 1 januari.
Junioren (12 t/m 21 jaar)
83jaar
Junioren van 12 tot 21 jaar – vanaf 1 januari.
Pupillen (t/m 11 jaar)
46jaar
Junioren tot en met 11 jaar vanaf 1 januari.
Aan tafel! Stap 1
50
O.a. twee maanden proeflidmaatschap
Aan tafel! Stap 2
100
O.a. vier maanden nieuwe ’tennisgerechten’
Zomer Challenge
30
Juli en Augustus