De WTC kent een groot aantal formulieren.
U kunt het door u gewenste formulier hiernaast vinden.
Bij de meeste formulieren is een handtekening en/of pasfoto vereist .
Die formulieren compleet ingevuld kunt u inleveren in het clubhuis aan de bar, in de brievenbus
deponeren ( Jaspersweg 1A) of e-mailen naar ledenadministratie@wtctennis.nl
Een recente pasfoto kunt u digitaal aanleveren bij ledenadministratie@wtctennis.nl

De formulieren zijn ook in de kantine zelf te verkrijgen