ALV woensdag 27 januari 20.00 uur

Hallo,

Onlangs is per mail aan alle leden de Nieuwsbrief verstuurd met daarin de aankondiging van de ALV op woensdag 27 januari 20.00 uur
Leden die de Nieuwsbrief niet ontvangen kunnen per email bij secretaris@wtctennis.nl een uitnodiging en inlogcode opvragen.
Vragen kunnen tot 72 uur van tevoren worden ingediend via genoemde emailadres.

Agenda ALV 2021